"include appearances" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obejmuj pozory
  1. include czasownik + appearance rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Of his 55 games played, only ten included an appearance in the field, at five different positions.

powered by  eTutor logo