"change one's appearance" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zmiana czyjś wygląd
  1. change czasownik + appearance rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "But what kind of being could change its appearance at will?"

powered by  eTutor logo