BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"appearance" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "appearance" po angielsku

appearance ***

rzeczownik
 1. wygląd [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  She checked her appearance again in the mirror. (Ona jeszcze raz sprawdziła w lustrze swój wygląd.)
  This man is very like some of them in appearance. (Ten mężczyzna przypomina z wyglądu niektórych z nich.)
  The improvement in her appearance was startling. (Poprawa jej wyglądu była zdumiewająca.)
  link synonim: look
 2. pojawienie się, przybycie, obecność [SINGULAR]
  I was really surprised by his sudden appearance. (Byłem naprawdę zaskoczony jego nagłym pojawieniem się.)
  His sudden appearance was very mysterious. (Jego nagłe pojawienie się było bardzo zagadkowe.)
 3. występ (artystyczny) [COUNTABLE]
  Her appearance in this movie shocked people. (Jej występ w tym filmie zszokował ludzi.)
  The children's appearance was very professional. (Występ dzieci był bardzo profesjonalny.)
 4. wizerunek (marketingowy) [COUNTABLE]
  Those pregnancy rumors have hurt her appearance. (Tamte plotki o ciąży zaszkodziły jej wizerunkowi.)
  They tried to spoil our company's appearance but they didn't succeed. (Próbowali popsuć wizerunek naszej firmy ale im się nie udało.)
 5. zjawisko, fenomen [COUNTABLE]
  An appearance is something very rare. (Fenomen to coś bardzo rzadkiego.)
  Scientists haven't been able to explain this appearance for over 30 years. (Naukowcy nie są w stanie wytłumaczyć tego zjawiska od ponad 30 lat.)
 6. stawiennictwo [COUNTABLE]
  His appearance is crucial for this hearing. (Jego stawiennictwo jest kluczowe dla tej rozprawy.)
  Your appearance is obligatory. (Twoje stawiennictwo jest obowiązkowe.)
 7. pojawienie się, bycie rozgłoszonym (zwłaszcza w mediach) [COUNTABLE USUALLY PLURAL]
  We were surprised by the appearance of rumors about her pregnancy. (Byliśmy zaskoczeni pojawieniem się plotek o jej ciąży.)
 8. pozór

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "appearance"

rzeczownik
idiom
kolokacje

powered by  eTutor logo