BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"brief appearance" — Słownik kolokacji angielskich

brief appearance kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): krótki wygląd
  1. brief przymiotnik + appearance rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The group has also made brief appearance at the beginning of the movie in a live performance.

powered by  eTutor logo