"score in several appearances" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wynik kilku pozorów
  1. score czasownik + appearance rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He scored 22 times in 33 appearances throughout the 1909/10 campaign.

powered by  eTutor logo