"incorporate elements" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): włącz elementy
  1. incorporate czasownik + element rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Those would be some of the elements incorporated into the plan.