"incorporate features" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): włącz cechy
  1. incorporate czasownik + feature rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It was a test bed for many of the features incorporated into the 81 class.