"incorporate text" — Słownik kolokacji angielskich

incorporate text kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): włącz tekst
  1. incorporate czasownik + text rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    This article incorporates text from Smith 1875, which is in the public domain.