"right note" — Słownik kolokacji angielskich

right note kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prawa notatka
  1. right przymiotnik + note rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    And then one day, we discovered he wasn't playing the right notes.

    Podobne kolokacje: