ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH 50% TANIEJTylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"right thing" — Słownik kolokacji angielskich

right thing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): właściwa rzecz
  1. right przymiotnik + thing rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I think he wants to come in and do the right thing.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo