ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"clear note" — Słownik kolokacji angielskich

clear note kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czysta notatka
  1. clear przymiotnik + note rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    They returned to the melody again, which she sang carefully, each note clear and true.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo