"note" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

note czasownik

note + rzeczownik
Kolokacji: 61
note similarities • note the difference • note the lack • note the changes • note one's expression • ...
czasownik + note
Kolokacji: 7
fail to note • note before completing • noted for playing • noted for using • help noting • ...
note + przyimek
Kolokacji: 42
note down • noted by • noted during • note in • note among • ...
note + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 72
further note • noted earlier • later note • particularly noted • especially noted • most noted • duly noted • ...

note rzeczownik

rzeczownik + note
Kolokacji: 92
liner note • Treasury note • program note • suicide note • bank note • Lecture Note • side note • TREAS. NOTE • percent note • ...
note + rzeczownik
Kolokacji: 21
Blue Note label • note issue • note pad • note auction • Treasury note issue • ...
note + czasownik
Kolokacji: 110
note says • note comes • NOTE shares • note indicates • note sounds • note explains • note makes • ...
czasownik + note
Kolokacji: 112
take note • compare notes • see note • contain notes • keep notes • include notes • issue notes • play notes • use notes • ...
przymiotnik + note
Kolokacji: 303
high note • mental note • two-year note • five-year note • handwritten note • explanatory note • particular note • Blue Note • ...
przyimek + note
Kolokacji: 18
of notes • without notes • with notes • through one's notes • from notes • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.