"note in" — Słownik kolokacji angielskich

note in kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zanotuj
  1. note czasownik + in przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    His death was also noted in the international and foreign language media.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo