"noted during" — Słownik kolokacji angielskich

noted during kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zauważony podczas
  1. note czasownik + during przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    A 45% increase in the death rate was noted during the time.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo