ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"noted by" — Słownik kolokacji angielskich

noted by kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zauważony przez
  1. note czasownik + by przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    "I note by the records that David has a sister."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo