ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"note similarities" — Słownik kolokacji angielskich

note similarities kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podobieństwa notatki
  1. note czasownik + similarity rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    One might also want to note similarities in relationship.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo