KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"on a note" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "on a note" po angielsku

  1. na jakąś nutę (np. smutku, zazdrości); z jakimś akcentem (np. optymistycznym)
    Drinking a cup of my favourite coffee helps me to start a day on an optimistic note. (Wypicie filiżanki mojej ulubionej kawy pomaga mi rozpocząć dzień pozytywnym akcentem.)

"on a note" — Słownik kolokacji angielskich

on a note kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na notatce
  1. on przyimek + note rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    We began the second set on the same note, both of us thinking I had his number.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo