"z jakimś akcentem" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "z jakimś akcentem" po polsku

z jakimś akcentem

  1. on a something note
    • na jakąś nutę (np. smutku, zazdrości); z jakimś akcentem (np. optymistycznym)
      Drinking a cup of my favourite coffee helps me to start a day on an optimistic note. (Wypicie filiżanki mojej ulubionej kawy pomaga mi rozpocząć dzień pozytywnym akcentem.)

powered by  eTutor logo