KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"of notes" — Słownik kolokacji angielskich

of notes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z notatek
  1. of przyimek + note rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    With interest over five years, the value of the note was nearly $400,000.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo