BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"notes" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "notes" po polsku

notes

Writing Pad
rzeczownik
 1. book *****
  • notes, notatnik [COUNTABLE]
   I need to write it down in my book. (Muszę to zapisać w moim notatniku.)
   She needed to buy a book. (Ona musiała kupić notes.)
 2. notebook **
  • notes, notatnik, zeszyt [COUNTABLE]
   He wrote the sentences down in his notebook. (On zapisał zdania w swoim zeszycie.)
   I left my notebook back in my room. (Zostawiłem swój zeszyt w pokoju.)
   She put her notebook back in her bag. (Ona włożyła swój notatnik z powrotem do torby.)
 3. writing pad
 4. Filofax
 5. personal organizer

"notes" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "notes" po angielsku

notes ***

Notes on Newton's life
rzeczownik
 1. notatki (do nauki)
  My notes were really helpful when I was preparing for the exam. (Moje notatki były naprawdę pomocne, gdy uczyłem się do egzaminu.)
  Can I borrow your notes? (Czy mogę pożyczyć twoje notatki?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Essential Oils and Top, Middle and Base (Bottom) Fragrance Notes ...
rzeczownik
 1. notatka, zapisek [COUNTABLE]
  a piece of writing to help you remember what to say
  She is not there? Can you leave her a note please? (Nie ma jej tam? Czy możesz jej zostawić notatkę proszę?)
  A note fell out of the book. (Notatka wypadła ze środka książki.)
 2. krótki list, liścik [COUNTABLE]
  I hate it when my students pass notes during my lessons. (Nie znoszę tego, jak moi uczniowie podają sobie liściki na moich lekcjach.)
  She received a love note from Mark. (Ona otrzymała liścik miłosny od Marka.)
  She received a love note from Mark. (Ona otrzymała liścik miłosny od Marka.)
 3. nota, list oficjalny [COUNTABLE]
  I received a note informing me of my dismissal. (Dostałam oficjalny list informujący mnie o zwolnieniu z pracy.)
  I got a note from the university - I got in! (Otrzymałem oficjalny list z uniwersytetu - dostałem się!)
 4. przypis, adnotacja
  Read the note before you ask any questions. (Przeczytaj przypis zanim zadasz jakiekolwiek pytania.)
  Everything is explained in the note. (Wszystko jest wyjaśnione w adnotacji.)
  You should add a short note to this photo. (Powinieneś dodać krótki przypis do tego zdjęcia.)
 5. nuta, dźwięk [COUNTABLE]
  The T-shirt had a few notes of music printed on the front. (Koszulka miała kilka nut z przodu.)
  There was a note of caution in her letter. (Była nuta ostrożności w jej liście.)
  She played a few loud notes on the piano. (Ona zagrała kilka głośnych dźwięków na pianinie.)
 6. nuta (poczucie, jakość) [SINGULAR]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. zauważać, zwracać uwagę na formal [TRANSITIVE]
  I noted a big cow running around your field. (Zauważyłem wielką krowę biegającą wokół twojego pola.)
  Did you note her strange behaviour? (Zauważyłeś jej dziwne zachowanie?)
  Note that he didn't help you when you needed it. (Zauważ, że on ci nie pomógł, kiedy tego potrzebowałeś.)
  You should note that he didn't come to work today. (Powinieneś zauważyć, że on nie przyszedł dziś do pracy.)
  Please note that the office is closed on Friday. (Proszę zauważyć, że biuro jest zamknięte w piątek.)
 2. wspominać (o kimś lub o czymś mimochodem) [TRANSITIVE]
  I noted the good old times and we cried. (Wspomniałem stare dobre czasy i zapłakaliśmy.)
  Oh, don't note the war. (Och, nie wspominaj wojny.)
 3. zanotować, zapisywać [TRANSITIVE]
  I need to note this or I will forget about it. (Potrzebuję to zapisać, bo o tym zapomnę.)
  Note down the list of ingredients 'cause you always forget about something! (Zapisz listę składników, bo zawsze o czymś zapominasz!)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. banknot [COUNTABLE]
  Do you have a €20 note? (Czy masz banknot €20?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. chirurgia przez naturalne otwory ciała

Powiązane zwroty — "notes"

inne
on a something note = na jakąś nutę (np. smutku, zazdrości); z jakimś akcentem (np. optymistycznym)
rzeczownik
phrasal verb
czasownik
przymiotnik
przysłówek

powered by  eTutor logo