ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"notatnik" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "notatnik" po polsku

notatnik

obrazek do "notebook" po polsku obrazek do "legal pad" po polsku Want to know an easy way to obrazek do "writing pad" po polsku Writing Pad
rzeczownik
 1. book *****
  • notes, notatnik [policzalny]
   I need to write it down in my book. (Muszę to zapisać w moim notatniku.)
   She needed to buy a book. (Ona musiała kupić notes.)
 2. notebook **
  • notes, notatnik, zeszyt [policzalny]
   He wrote the sentences down in his notebook. (On zapisał zdania w swoim zeszycie.)
   I left my notebook back in my room. (Zostawiłem swój zeszyt w pokoju.)
   She put her notebook back in her bag. (Ona włożyła swój notatnik z powrotem do torby.)
 3. pad British English ** , tablet American English *
  • bloczek, notatnik
   She pulled out her tablet and started to take notes. (Ona wyjęła swój notatnik i zaczęła robić notatki.)
   I'm going to need a new pad after this interview. (Będę potrzebowała nowego notatnika po tym wywiadzie.)
 4. legal pad  
 5. datebook  
  zobacz także: diary
 6. pocketbook
 7. writing pad
 8. scratch pad American English  
 9. jotter   British English

Powiązane zwroty — "notatnik"

czasownik
notować = record +3 znaczenia
zanotować = note +1 znaczenie
rzeczownik
phrasal verb

"notatnik" — Słownik kolokacji angielskich

legal pad kolokacja
 1. legal przymiotnik + pad rzeczownik = notatnik
  Bardzo silna kolokacja

  Then he pulled a legal pad around and began making notes.

  Podobne kolokacje:
scratch pad kolokacja
 1. scratch rzeczownik + pad rzeczownik = notatnik
  Luźna kolokacja

  He reached for a scratch pad and scribbled some notes.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo