ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"powództwo" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "powództwo" po polsku

powództwo

rzeczownik
  1. action *****
  2. plea **
  3. plaint
  4. plaint note  

Powiązane zwroty — "powództwo"

rzeczownik
inne
Zobacz także: wnosić powództwofikcyjne powództwopowództwo opozycyjnepowództwo osobowepowództwo petytoryjnepowództwo posesoryjnepowództwo alimentacyjnepowództwo windykacyjnepowództwo pochodnebezpośrednie powództwopowództwo głównepowództwo mieszanepowództwo negatoryjnenowe powództwopowództwo niemajątkowepowództwo niedopuszczalnebezzasadne powództwopowództwo wekslowepowództwo adhezyjnepowództwo dopuszczalnepowództwo przeciwegzekucyjnepowództwo arbitrażowepowództwo, które musi być wniesione w określonym miejscupowództwo o ustalenie prawapowództwo o odszkodowaniepowództwo o dalsze utrzymaniepowództwo o wydanie spadkupowództwo o odszkodowanie za krzywdę moralnapowództwo o zwolnienie zobowiązaniapowództwo o naruszenie prawpowództwo o alimentypowództwo o uznanie nieważnościpowództwo o uznanie długupowództwo o zwrot pieniędzypowództwo o zwrot dokonanych wydatkówpowództwo o zwrot nienależnego świadczeniapowództwo o rozwódpowództwo o odzyskanie pieniędzy czy przychodów ze sprzedażypowództwo o naruszenie posiadania nieruchomościpowództwo o unieważnienie małżeństwapowództwo o unieważnienie umowy kupna z powodu fizycznych wad przedmiotupowództwo o świadczeniepowództwo o zmianę stanu cywilnegopowództwo o zmianępowództwo o odszkodowanie z powodu niesłusznego aresztowaniapowództwo o zapłatę należnościpowództwo o zwolnienie z długupowództwo z tytułu niewykonania zobowiązaniapowództwo o zaprzeczenie ojcostwapowództwo o zaprzeczeniepowództwo o podział majątku

powered by  eTutor logo