"petition" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "petition" po angielsku — Słownik polsko-angielski

petition *

rzeczownik
 1. petycja, podanie, prośba [COUNTABLE]
  The petition was signed by nearly 30 000 people. (Petycja została podpisana przez blisko 30 000 osób.)
 2. pozew, wniosek, skarga [COUNTABLE]
  My lawyers are drawing up a petition to destroy the embryos. (Moi prawnicy składają pozew o zniszczenie zarodków.)
 3. modlitwa, usilna prośba, błaganie formal [COUNTABLE]
  His petition is yet to be answered. (Jego modlitwa nie została jeszcze wysłuchana.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. składać petycję, zwracać się z pisemną prośbą
  Parliament must have the right to petition the Council and the Commission to that effect. (Parlament musi mieć prawo do składania petycji do Rady i Komisji w tej sprawie.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.


Powiązane zwroty — "petition"

czasownik
rzeczownik
kolokacje