TYLKO DO NIEDZIELI!Rabat -40% na roczny kurs angielskiego.SPRAWDŹ >>Zamknij

"podanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "podanie" po polsku

podanie

obrazek do "application form" po polsku
rzeczownik
 1. application ***
 2. petition *
  • petycja, podanie, prośba [policzalny]
   The petition was signed by nearly 30 000 people. (Petycja została podpisana przez blisko 30 000 osób.)
 3. administration *****
  • zaaplikowanie, podanie (leku) oficjalnie [niepoliczalny]
   The administration of this drug did not help the patient. (Zaaplikowanie tego leku nie pomogło pacjentowi.)
   The administration of this drug is very easy. (Zaaplikowanie tego leku jest bardzo proste.)
 4. pass , *****
  • podanie (w piłce nożnej) [policzalny]
   Today, we are going to practice passes. (Dzisiaj będziemy trenować podania.)
   He played a long pass to the captain. (On zagrał długie podanie do kapitana.)
 5. application form
 6. letter of application  
  The job ad specified that the candidates are required to send a letter of application and a CV. (W ogłoszeniu o pracę napisane było, że od kandydatów wymaga się wysłania podania i CV.)
obrazek do "serve" po polsku
czasownik
 1. serve *****
 2. hand *****   [przechodni]
  Could you hand me that book? (Czy mógłbyś podać mi tamtą książkę?)
  He handed the bowl to grandpa. (On podał miskę dziadkowi.)
  link synonim: pass
 3. give ***** , także: gie ScoE
  • dawać, podawać (np. do ręki) [przechodni]
   He gave me flowers. (On dał mi kwiaty.)
   Can you give me $20? (Czy możesz mi dać 20 dolarów?)
   She will give you the number. (Ona poda ci numer.)
 4. pass , *****   [przechodni]
  Pass me the key, please. (Podaj mi proszę klucz.)
  She passed the bag to me. (Ona podała mi torbę.)
  Could you pass me the salt, please? (Czy mógłbyś podać mi sól?)
  link synonim: hand
 5. administer ** , także: administrate
  • zaaplikować, podawać (lek) oficjalnie [przechodni]
   The doctor administers medicine to the patient every day. (Lekarz codziennie podaje pacjentowi lekarstwo.)
   Nurse, administer a sedative, please. (Siostro, zaaplikuj środek uspokajający, proszę.)
 6. quote ***
  • podawać (o informacji) [przechodni]
   The police doesn't want to quote any information. (Policja nie chce podawać żadnych informacji.)
   They didn't quote the name of the killer. (Nie podali imienia zabójcy.)
 7. proffer
 8. run *****
  • publikować, podawać (do wiadomości) [przechodni]
   BBC ran the footage of the terrorists shooting at women. (BBC opublikowało nagranie terrorystów strzelających do kobiet.)
   He ran the mean article. (On opublikował ten złośliwy artykuł.)
 9. infeed
phrasal verb
 1. hand over
czasownik
 1. give somebody something *****  
  Could you give me the salt, please? (Czy możesz podać mi sól, proszę?)
  Give me those books, please. (Proszę, podaj mi te książki.)
phrasal verb
 1. serve somebody with something
czasownik
 1. reach somebody something *****   potocznie
  Can you reach me the book? (Czy możesz podać mi książkę?)
  He's reached me the salt. (On podał mi sól.)
 2. give something to somebody **  
  The nurse gave the patient one dose of morphine. (Pielęgniarka podała pacjentowi jedną dawkę morfiny.)
  Your son asked me for salt so I gave it to him. (Twój syn poprosił mnie o sól, więc mu ją podałem.)
 1. hand something up to someone  
phrasal verb
 1. hand something over to somebody  
  He handed the phone over to me. (On podał mi telefon.)
phrasal verb
 1. put somebody on , także: put on somebody ***
czasownik
 1. serve something to somebody  
phrasal verb
 1. feed something to somebody
phrasal verb
 1. dish something out , dish out something

Powiązane zwroty — "podanie"

czasownik
phrasal verb
rzeczownik
inne
inne
przymiotnik

"podanie" — Słownik kolokacji angielskich

application form kolokacja
 1. application rzeczownik + form rzeczownik = formularz aplikacyjny, podanie
  Bardzo silna kolokacja

  She was asked two questions in particular on her application form.