"reach somebody something" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "reach somebody something" po angielsku

reach somebody something *****

czasownik
 1. podać coś komuś potocznie
  Can you reach me the book? (Czy możesz podać mi książkę?)
  He's reached me the salt. (On podał mi sól.)
obrazek do "reach" po polsku
czasownik
 1. osiągać (na drodze rozwoju, np. poziom, etap) [przechodni]
  I've never been able to reach this level before. (Nigdy wcześniej nie byłem w stanie osiągnąć tego poziomu.)
 2. osiągać, zdobywać (coś co wymagało wysiłku np. cel, sukces) [przechodni]
  I finally reached success. (W końcu osiągnęłam sukces.)
  link synonim: achieve
 3. osiągać (np. porozumienie) [przechodni]
  I am sure we can reach a compromise on this. (Jestem pewien, że uda nam się w tej sprawie osiągnąć kompromis.)
  I know we will never reach an understanding, so I'm going to move out. (Wiem, że nigdy nie osiągniemy porozumienia, więc zamierzam się wyprowadzić.)
 4. sięgać (wyciągać po coś dłoń) [nieprzechodni]
  He reached into his bag and took out his wallet. (On sięgnął do swojej torby i wyjął portfel.)
  She couldn't reach the shelf. (Ona nie mogła dosięgnąć do półki.)
  I can't reach that box. (Nie mogę sięgnąć tamtego pudełka.)
  link synonim: go for something
 5. dojechać, docierać [przechodni]
  After two days, we have finally reached our destination. (Po dwóch dniach, w końcu dotarliśmy do naszego celu.)
  We managed to reach the mountain top. (Udało nam się dotrzeć na szczyt góry.)
 6. docierać (do kogoś) [przechodni]
  I had to explain this issue to him for hours before it reached him. (Musiałam tłumaczyć mu ten problem przez kilka godzin zanim to do niego dotarło.)
  I can't reach her common sense. (Nie mogę dotrzeć do jej zdrowego rozsądku.)
 7. kontaktować się [przechodni]
  You are a hard woman to reach these days. (Obecnie ciężko się z tobą skontaktować.)
  I can't reach you when your phone is off! (Nie mogę się z tobą skontaktować, kiedy masz wyłączony telefon!)
 8. uzyskiwać, osiągać (mieć czasami jakąś wartość, np. wiatr osiągający 100 km/h)
  The water level has reached one metre. (Poziom wody osiągnął jeden metr.)
  The temperature has reached thirty degrees Celsius this weekend. (Temperatura osiągnęła trzydzieści stopni w skali Celsjusza w ten weekend.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. zasięg [niepoliczalny]
  Our commercials have very broad reach. (Nasze reklamy mają bardzo szeroki zasięg.)
  The cup is out of my reach. (Kubek jest poza moim zasięgiem.)
 2. zasięg całkowity (procent osób, które co najmniej raz miały styczność z reklamą)
  The reach of our ad was poor. We need to change something. (Zasięg całkowity naszej reklamy był słaby. Musimy coś zmienić.)
  zobacz także: cost per reach

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. dodzwonić się do kogoś
  to communicate with somebody on the telephone
  Did you reach your grandma yesterday? (Dodzwoniłeś się wczoraj do babci?)
  I haven't reached my friend yet. (Nie dodzwoniłam się jeszcze do przyjaciółki.)
  link synonim: get through
idiom
 1. żeby dotrzeć do; aby dotrzeć do