BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"dodzwonić się do kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dodzwonić się do kogoś" po polsku

dodzwonić się do kogoś

czasownik
  1. reach somebody *****  
    to communicate with somebody on the telephone
    Did you reach your grandma yesterday? (Dodzwoniłeś się wczoraj do babci?)
    I haven't reached my friend yet. (Nie dodzwoniłam się jeszcze do przyjaciółki.)
    link synonim: get through
idiom
  1. get hold of somebody , get ahold of somebody

powered by  eTutor logo