KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"go for something" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "go for something" po angielsku

go for something ***

phrasal verb
 1. próbować coś zdobyć, zawalczyć o coś
  If you really want the job, go for it. (Jeśli naprawdę chcesz tej pracy, postaraj się ją zdobyć.)
  I know you want this championship so go for it. (Wiem, że chcesz tego mistrzostwa, więc zawalcz o nie.)
 2. wybierać coś, decydować się na coś  BrE
  I would go for this tie. (Wybrałbym ten krawat.)
  She went for a flowery dress. (Ona wybrała kwiecistą sukienkę.)
 3. lubić coś, gustować w czymś potocznie
  I go for coffee with milk. (Lubię kawę z mlekiem.)
  "Do you drink a lot of beer?" "No, I go for wine." ("Czy pijesz dużo piwa?" "Nie, gustuję w winie.")
 4. sięgać (wyciągać po coś dłoń)
  I went for her hand but she took it away. (Sięgnąłem po jej dłoń, ale ją zabrała.)
  We went for the last cookie at the same time. (Sięgnęliśmy po ostatnie ciastko w tym samym czasie.)
  link synonim: reach
czasownik
 1. iść po coś, pójść po coś
  It's cold. I'll go for my coat. (Jest chłodno. Pójdę po mój płaszcz.)
  "I'll go for something sweet," Molly said. ("Pójdę po coś słodkiego" - powiedziała Molly.)
 2. spróbować czegoś, spróbować coś zrobić
  I want to go for a parachute jump but I'm scared. (Chcę spróbować skoku ze spadochronem, ale się boję.)
  She wanted to go for skiing but she resigned. (Ona chciała spróbować narciarstwa, ale zrezygnowała.)
idiom
 1. próbować coś osiągnąć
  If being a doctor is your dream, you should go for it. (Jeśli bycie lekarzem jest twoim marzeniem, powinieneś spróbować to osiągnąć.)
  We have to go for success; we have huge chances to win. (Musimy próbować osiągnąć sukces; mamy duże szanse na wygraną.)
 2. lubić coś, uganiać się za czymś
  You have to stop going for a new job - the one you have is really good. (Musisz przestać uganiać się za nową pracą - ta, którą masz, jest naprawdę dobra.)
  I go for our new colleague. (Lubię naszą nową koleżankę z pracy.)
 3. zostawać sprzedanym za jakąś cenę, iść za jakąś cenę

go at something *
go for something ***

phrasal verb
 1. zostać sprzedanym za coś (za jakąś kwotę)
  The house went for a reasonable price. (Dom został sprzedany za rozsądną cenę.)
  The 200-year-old manuscripts went at 20 000 dollars. (200-letnie rękopisy zostały sprzedane za 20 000 dolarów.)
phrasal verb
 1. zaatakować kogoś, ostro kogoś skrytykować  BrE
  A wolf went for a hunter. (Wilk zaatakował myśliwego.)
  John goes for Tom almost every day. (John ostro krytykuje Toma prawie każdego dnia.)
idiom
 1. lubić kogoś (mieć swój typ, preferować), uganiać się za kimś
  I'd never thought you would go for her. (Nigdy nie pomyślałbym, że będziesz się za nią uganiał.)
  He goes for her like crazy. (On ugania się za nią jak szalony.)
  She goes for tall men. (Ona lubi wysokich mężczyzn.)
idiom
 1. dawaj!, próbuj!, śmiało!, dalej! język mówiony
  "I'm going to run for mayor." "Go for it! You're the best." ("Zamierzam kandydować na burmistrza." "Dawaj! Jesteś najlepszy.")
  "I'm going to try to play in a volleyball team." "Go for it!" ("Zamierzam spróbować grać w zespole siatkówki." "Próbuj!")
  You can't give up now. Go for it, Peggy! (Nie możesz się teraz poddać. Dawaj, Peggy!)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo