PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"sięgać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "sięgać" po polsku

sięgać

obrazek do "reach" po polsku
czasownik
 1. total ****
  • wynosić (łącznie, ogółem), sięgać [przechodni]
   The number of people watching yesterday's programme totalled one million. (Liczba osób oglądających wczorajszy program sięgnęła jednego miliona.)
   The cost of the renovation will total 20 thousand pounds. (Koszt remontu sięgnie 20 tysięcy funtów.)
 2. reach *****
  • sięgać (wyciągać po coś dłoń) [nieprzechodni]
   He reached into his bag and took out his wallet. (On sięgnął do swojej torby i wyjął portfel.)
   She couldn't reach the shelf. (Ona nie mogła dosięgnąć do półki.)
   I can't reach that box. (Nie mogę sięgnąć tamtego pudełka.)
   link synonim: go for something
 3. span **
  • obejmować, sięgać
   Her research spanned much of the continent. (Jej badania objęły dużą część kontynentu.)
 4. come *****
 5. strive *
 6. go , *****
phrasal verb
 1. go for something ***
  • sięgać (wyciągać po coś dłoń)
   I went for her hand but she took it away. (Sięgnąłem po jej dłoń, ale ją zabrała.)
   We went for the last cookie at the same time. (Sięgnęliśmy po ostatnie ciastko w tym samym czasie.)
   link synonim: reach