"refer to something" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "refer to something" po angielsku

refer to something ***
make reference to something

 1. odnosić się do czegoś, nawiązywać do czegoś
  to provide a direct mention of something in relation to something else
  He promised not to refer to this situation any more. (On obiecał, że już nie będzie nawiązywał do tej sytuacji.)
  Who are you referring to in your thesis? (Do kogo odnosisz się w swojej rozprawie?)
  They referred to familiar arguments about crime prevention. (Oni nawiązywali do znanych argumentów dotyczących zapobiegania przestępczości.)
 2. wspominać o czymś, mówić o czymś

refer to something ***

phrasal verb
 1. sięgać gdzieś, sprawdzać gdzieś (informację na temat czegoś)
 1. wspominać o kimś, mówić o kimś, nazywać kogoś, zwracać się do kogoś (w określony sposób)
  He refers to me as his friend. (On nazywa mnie swoim przyjacielem.)
 2. odnosić się do kogoś
czasownik
 1. oblać kogoś (na egzaminie) [przechodni]
phrasal verb
 1. przekazywać komuś coś
  I have referred the case to my colleague. (Przekazałem sprawę mojemu koledze.)
phrasal verb
 1. kierować kogoś do czegoś, odsyłać kogoś gdzieś (np. do przypisu) oficjalnie
  I will refer you to a blood test. (Skieruję cię na badanie krwi.)

powered by  eTutor logo