"kierować kogoś do czegoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kierować kogoś do czegoś" po polsku — Słownik angielsko-polski

kierować kogoś do czegoś

phrasal verb
  1. refer somebody to something
phrasal verb
  1. make for ** , head for **  
    The coach was heading for Warsaw. (Autokar kierował się do Warszawy.)
    We made for the door. (Skierowaliśmy się do drzwi.)
  2. head to *  
  3. head over to