"head for" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "head for" po angielsku

make for **
head for **

phrasal verb
 1. kierować się do
  The coach was heading for Warsaw. (Autokar kierował się do Warszawy.)
  We made for the door. (Skierowaliśmy się do drzwi.)
idiom
 1. mieć do czegoś głowę
  You should hire him - he has a head for business. (Powinieneś go zatrudnić - ma głowę do biznesu.)
  Your son really has a head for chemistry - does he learn a lot at home? (Twój syn naprawdę ma głowę do chemii - czy w domu dużo się uczy?)

"head for" — Słownik kolokacji angielskich

head for kolokacja
 1. head czasownik + for przyimek = kierować się do
  Bardzo silna kolokacja

  He gave up and began to head for the door.

  Podobne kolokacje: