"head toward" — Słownik kolokacji angielskich

head toward kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): głowa w kierunku
  1. head czasownik + toward przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    However, several years later, it decided to head toward a market economy.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo