"make for" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "make for" po angielsku

make for **
head for **

phrasal verb
 1. kierować się do
  The coach was heading for Warsaw. (Autokar kierował się do Warszawy.)
  We made for the door. (Skierowaliśmy się do drzwi.)
phrasal verb
 1. przyczyniać się do czegoś, powodować coś
  His financial support has made for my education. (Jego wsparcie finansowe przyczyniło się do mojej edukacji.)

Powiązane zwroty — "make for"

phrasal verb
idiom
inne
czasownik
inne

"make for" — Słownik kolokacji angielskich

make for kolokacja
 1. make czasownik + for przyimek = kierować się do
  Bardzo silna kolokacja

  The world came together and decided to try to make trade work for the least among us.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo