PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"zmyć się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zmyć się" po polsku

zmyć się

czasownik
 1. bail *
  • spadać, zmyć się (wychodzić) potocznie
   This party sucks! Let's bail. (Ta impreza jest do bani! Spadajmy.)
phrasal verb
 1. clear off , clear out
 2. skip off BrE , skip out on AmE
 3. buzz off
idiom
 1. run for the hills , head for the hills , take to the hills , take to the woods
  • zwiać, uciekać, dać drapaka, zmyć się, dać nogę
   When they heard that the teacher was coming, they just ran for the hills. (Gdy usłyszeli, że nadchodzi nauczyciel, po prostu dali nogę.)
   They took to the woods without paying the bill. (Zmyli się, nie płacąc rachunku.)
 2. blow town
 3. hit the road potocznie , także: hit the trail potocznie
czasownik
 1. wash ***
 2. cleanse
phrasal verb
 1. beetle off
czasownik
 1. bounce **
  • wybywać, znikać, zmywać się  AmE slang [nieprzechodni]
   I have to bounce, I have to be at home in 10 minutes. (Muszę się zmywać, muszę być w domu za 10 minut.)
   She couldn't stay, she only gave me a present and bounced. (Nie mogła zostać, dała mi tylko prezent i wybyła.)
   I think you should bounce, it is not safe in here. (Myślę, że powinieneś znikać, tutaj nie jest bezpiecznie.)
 2. vamoose
 3. amscray
phrasal verb
 1. slope off
 2. jet out
 1. get gone
  • zwiać, spadać, zmywać się (uciec)
   I would like to get gone from this city. (Chciałbym zwiać z tego miasta.)
   Maybe we should get gone. (Może powinniśmy się zmyć.)

"zmyć się" — Słownik kolokacji angielskich

clear out kolokacja
 1. clear czasownik + out particle = wynieść się, zmyć się
  Bardzo silna kolokacja

  The only reason they'd clear out a city would be to get away from certain death.

  Podobne kolokacje:
clear off kolokacja
 1. clear czasownik + off particle = wynieść się, zmyć się
  Bardzo silna kolokacja

  I don't know whether he would have asked more, for at that point somebody told me to clear off.

  Podobne kolokacje:
skip off kolokacja
 1. skip czasownik + off particle = zmyć się, zostawić kogoś na lodzie
  Zwykła kolokacja

  Or, rather, watch her go skipping off on the arm of another guy.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo