BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"wynieść się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wynieść się" po polsku

wynieść się

phrasal verb
 1. move out *  
  I have to move out of this city. (Muszę wynieść się z tego miasta.)
  She told me to move out. (Ona kazała mi się wynieść.)
 2. clear off , clear out
czasownik
 1. total ****
  • wynosić (łącznie, ogółem), sięgać [przechodni]
   The number of people watching yesterday's programme totalled one million. (Liczba osób oglądających wczorajszy program sięgnęła jednego miliona.)
   The cost of the renovation will total 20 thousand pounds. (Koszt remontu sięgnie 20 tysięcy funtów.)
 2. extol oficjalnie
 3. bring *****
phrasal verb
 1. come to something *****
phrasal verb
 1. amount to something *
  • wynosić coś (jakąś łączną wartość), równać się czemuś
   to be equal to
   Costs amount to $1.5 million. (Koszty wynoszą 1,5 miliona dolarów.)
   The example shows that yearly spendings amount to £2 million. (Przykład pokazuje, że roczne wydatki wynoszą 2 miliony funtów.)
 2. put something out , także: put out something **
phrasal verb
 1. shove off

"wynieść się" — Słownik kolokacji angielskich

move out kolokacja
 1. move czasownik + out particle = wynieść się
  Bardzo silna kolokacja

  Yes we got her moved out a little bit earlier.

  Podobne kolokacje:
clear out kolokacja
 1. clear czasownik + out particle = wynieść się, zmyć się
  Bardzo silna kolokacja

  The only reason they'd clear out a city would be to get away from certain death.

  Podobne kolokacje:
clear off kolokacja
 1. clear czasownik + off particle = wynieść się, zmyć się
  Bardzo silna kolokacja

  I don't know whether he would have asked more, for at that point somebody told me to clear off.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo