Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"zmyć coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zmyć coś" po polsku

czasownik
 1. wash ***
 2. cleanse
phrasal verb
 1. beetle off

zmyć coś

phrasal verb
 1. wash something down
 2. wash something away
czasownik
 1. bail *
phrasal verb
 1. clear off , clear out
 2. skip off BrE , skip out on AmE
 3. buzz off
idiom
 1. run for the hills , head for the hills , take to the hills , take to the woods
  • zwiać, uciekać, dać drapaka, zmyć się, dać nogę
   When they heard that the teacher was coming, they just ran for the hills. (Gdy usłyszeli, że nadchodzi nauczyciel, po prostu dali nogę.)
   They took to the woods without paying the bill. (Zmyli się, nie płacąc rachunku.)
 2. blow town
 3. hit the road potocznie , także: hit the trail potocznie
czasownik
 1. bounce **
  • wybywać, znikać, zmywać się  AmE slang [nieprzechodni]
   I have to bounce, I have to be at home in 10 minutes. (Muszę się zmywać, muszę być w domu za 10 minut.)
   She couldn't stay, she only gave me a present and bounced. (Nie mogła zostać, dała mi tylko prezent i wybyła.)
   I think you should bounce, it is not safe in here. (Myślę, że powinieneś znikać, tutaj nie jest bezpiecznie.)
 2. vamoose
 3. amscray
phrasal verb
 1. slope off BrE
 2. jet out
 1. get gone
  • zwiać, spadać, zmywać się (uciec)
   I would like to get gone from this city. (Chciałbym zwiać z tego miasta.)
   Maybe we should get gone. (Może powinniśmy się zmyć.)