eTutor angielski NA ZAWSZEPłacisz raz, korzystasz bez końcaSPRAWDŹ >>Zamknij

"oczyścić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "oczyścić" po polsku

oczyścić

czasownik
 1. clear *****
  • oczyścić (z zarzutów) [przechodni]
   He's been cleared of the charges. (On został oczyszczony z zarzutów.)
   They didn't find any evidence against him so they had to clear him of all charges. (Nie znaleźli przeciwko niemu żadnych dowodów, więc musieli oczyścić go ze wszystkich zarzutów.)
 2. cleanse
 3. absterge dawne użycie
idiom
 1. brush something down
czasownik
 1. scrub *
  • szorować (np. ręce), oczyszczać (coś z brudu)
   I did more than just scrub the decks. (Robiłem więcej niż tylko szorowanie pokładów.)
   Scrub your hands. They're dirty. (Wyszoruj swoje ręce. One są brudne.)
 2. refine *
 3. purge
 4. purify
 5. stub
 6. rectify
 7. deterge
 8. mundify   [przechodni]
 9. exculpate
 10. depurate   oficjalnie
 11. deburr
phrasal verb
 1. do out
 2. haul off
  • usuwać, oczyszczać, zabierać (np. zbędne przedmioty, stare graty) potocznie
   If you would haul off all this rubbish, you would have so much more space. (Gdybyś usunął te wszystkie śmieci, miałbyś o wiele więcej miejsca.)
phrasal verb
 1. clean something up
czasownik
 1. clear ***** , clear up
  • oczyszczać się (o skórze)
   My skin cleared after my puberty. (Moja skóra oczyściła się po okresie dojrzewania.)
   Your skin really cleared up since our last meeting. (Twoja skóra naprawdę oczyściła się od naszego ostatniego spotkania.)