"oczyszczać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "oczyszczać się" po polsku

oczyszczać się

czasownik
 1. clear ***** , clear up
  • oczyszczać się (o skórze)
   My skin cleared after my puberty. (Moja skóra oczyściła się po okresie dojrzewania.)
   Your skin really cleared up since our last meeting. (Twoja skóra naprawdę oczyściła się od naszego ostatniego spotkania.)
czasownik
 1. clear *****
 2. scrub *
  • szorować (np. ręce), oczyszczać (coś z brudu)
   I did more than just scrub the decks. (Robiłem więcej niż tylko szorowanie pokładów.)
   Scrub your hands. They're dirty. (Wyszoruj swoje ręce. One są brudne.)
 3. refine *
 4. purge
 5. cleanse
 6. purify
 7. rectify
 8. deterge
 9. exculpate
 10. depurate   formal
 11. deburr
phrasal verb
 1. do out
 2. haul off
  • usuwać, oczyszczać, zabierać (np. zbędne przedmioty, stare graty) informal
   If you would haul off all this rubbish, you would have so much more space. (Gdybyś usunął te wszystkie śmieci, miałbyś o wiele więcej miejsca.)
phrasal verb
 1. clean something up

Powiązane zwroty — "oczyszczać się"

przymiotnik
czysty = clean +17 znaczeń
czasownik
czyścić = clean +5 znaczeń
zanieczyścić = contaminate +1 znaczenie
zanieczyszczać = taint +2 znaczenia
rzeczownik
zanieczyszczenie = pollution +2 znaczenia
czystość = clarity +5 znaczeń
oczyszczanie = clearing +4 znaczenia
czyszczenie = wash +2 znaczenia
przysłówek
czysto = purely +2 znaczenia

powered by  eTutor logo