"oczyszczanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "oczyszczanie" po polsku

oczyszczanie

rzeczownik
 1. clearing *
  • oczyszczanie, sprzątanie
   This house is scheduled for clearing. (Ten dom ma zaplanowane sprzątanie.)
 2. clearing *
  • oczyszczanie (z zarzutów)
   Judging from the new evidence, our prime suspect is due for clearing. (Biorąc pod uwagę te nowe dowody, naszemu głównemu podejrzanemu należy się oczyszczenie z zarzutów.)
 3. refinement
  • oczyszczanie (np. cukru), rafinacja (np. oleju)
   This company is a leader in world oil refinement. (Ta firma jest światowym liderem w rafinacji ropy.)
 4. clearing *
 5. purification
 6. purge
 7. scrubbing
  • szorowanie (np. rąk), oczyszczanie (czegoś z brudu)
 8. purging
 9. depuration  
 10. deterging
 11. detersion
  • oczyszczanie (np. rany)
 12. exculpating
 13. depurating   oficjalnie
 14. fining
 15. rectifying
czasownik
 1. clear *****
 2. scrub *
  • szorować (np. ręce), oczyszczać (coś z brudu)
   I did more than just scrub the decks. (Robiłem więcej niż tylko szorowanie pokładów.)
   Scrub your hands. They're dirty. (Wyszoruj swoje ręce. One są brudne.)
 3. refine *
 4. purge
 5. cleanse
 6. purify
 7. stub
 8. rectify
 9. deterge
 10. mundify   [przechodni]
 11. exculpate
 12. depurate   oficjalnie
 13. deburr
phrasal verb
 1. do out
 2. haul off
  • usuwać, oczyszczać, zabierać (np. zbędne przedmioty, stare graty) potocznie
   If you would haul off all this rubbish, you would have so much more space. (Gdybyś usunął te wszystkie śmieci, miałbyś o wiele więcej miejsca.)
phrasal verb
 1. clean something up
czasownik
 1. clear ***** , clear up
  • oczyszczać się (o skórze)
   My skin cleared after my puberty. (Moja skóra oczyściła się po okresie dojrzewania.)
   Your skin really cleared up since our last meeting. (Twoja skóra naprawdę oczyściła się od naszego ostatniego spotkania.)