BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"wycinka" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wycinka" po polsku

wycinka

rzeczownik
 1. clearing *
 2. clearance
 3. logging
 4. felling site  
rzeczownik
 1. scrap **
 2. cutting *
  • wycinek (np. z prasy)
   There were cuttings of news scattered all over her desk. (Po całym jej biurku były rozrzucone wycinki z gazet.)
   link synonim: clipping
 3. clip ***
  • wycinek (z gazety) [COUNTABLE]
   He collects old clips. (On zbiera stare wycinki z gazet.)
   Our teacher asked us to bring some clips with the pictures of famous actors. (Nasz nauczyciel poprosił nas o przyniesienie wycinków z gazet ze zdjęciami sławnych aktorów.)
   These clips will cost a fortune one day. (Te wycinki będą kiedyś kosztowały majątek.)
 4. clipping
  • wycinek
   We were shown only a clipping of the painting. (Pokazano nam zaledwie wycinek obrazu.)
   link synonim: cutting
  • wycinek (z gazety)
   He has a collection of newspaper clippings from the lat ten years. (On ma kolekcję wycinków z gazet z ostatnich dziesięciu lat.)
 5. segment **
  • wycinek (np. oka), segment (np. DNA) technical [COUNTABLE]
   More wall segments were added to the park in 2005 and 2006. (W 2005 i 2006 roku do parku zostało dodane więcej segmentów ściennych.)
 6. section ****
 7. out-take , także: outtake

powered by  eTutor logo