"usprawiedliwiać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "usprawiedliwiać" po polsku

usprawiedliwiać

czasownik
 1. justify **   [przechodni]
  People can always find a way to justify any action, no matter how evil. (Ludzie zawsze znajdą sposób, żeby usprawiedliwić jakikolwiek czyn, nieważne jak zły.)
  Nothing can justify your behaviour. (Nic nie może usprawiedliwić twojego zachowania.)
 2. excuse ***
  • usprawiedliwiać (się), tłumaczyć się, justować, uzasadniać [przechodni]
   I was working up a short way to excuse myself and get home. (Myślałem nad prostym sposobem usprawiedliwienia się i pójścia do domu.)
   Nothing excuses her aggressive behaviour. (Nic nie usprawiedliwia jej agresywnego zachowania.)
 3. legitimate **  
  Don't legitimate me. I know it is my fault. (Nie usprawiedliwiaj mnie. Wiem, że to moja wina.)
 4. plead **
  • tłumaczyć, usprawiedliwiać (się) [nieprzechodni]
   He nervously pleaded and played with his jacket zip. (On nerwowo się tłumaczył i bawił się zamkiem kurtki.)
 5. legitimize , legitimise BrE
 6. exonerate
 7. exculpate
 8. legitimatize AmE , legitimatise BrE  
  Don't legitimatize me. I know it is my fault. (Nie usprawiedliwiaj mnie. Wiem, że to moja wina.)
phrasal verb
 1. explain something away
  • usprawiedliwić coś (np. swój błąd)
   You have to explain your lateness away. (Musisz usprawiedliwić swoje spóźnienie.)