PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"usprawiedliwiać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "usprawiedliwiać" po polsku

usprawiedliwiać

czasownik
 1. justify **   [przechodni]
  People can always find a way to justify any action, no matter how evil. (Ludzie zawsze znajdą sposób, żeby usprawiedliwić jakikolwiek czyn, nieważne jak zły.)
  Nothing can justify your behaviour. (Nic nie może usprawiedliwić twojego zachowania.)
 2. excuse ***
  • usprawiedliwiać (się), tłumaczyć się, justować, uzasadniać [przechodni]
   I was working up a short way to excuse myself and get home. (Myślałem nad prostym sposobem usprawiedliwienia się i pójścia do domu.)
   Nothing excuses her aggressive behaviour. (Nic nie usprawiedliwia jej agresywnego zachowania.)
 3. legitimate ** , legitimatize AmE , legitimatise BrE    AmE
  Don't legitimate me. I know it is my fault. (Nie usprawiedliwiaj mnie. Wiem, że to moja wina.)
 4. plead **
  • tłumaczyć, usprawiedliwiać (się) [nieprzechodni]
   He nervously pleaded and played with his jacket zip. (On nerwowo się tłumaczył i bawił się zamkiem kurtki.)
 5. legitimize , legitimise BrE
 6. exonerate
 7. exculpate
phrasal verb
 1. explain something away
  • usprawiedliwić coś (np. swój błąd)
   You have to explain your lateness away. (Musisz usprawiedliwić swoje spóźnienie.)
obrazek do "apologize" po polsku
czasownik
 1. apologize ** , apologise BrE
  • przepraszać (za coś), usprawiedliwiać się [nieprzechodni]
   You're right, and I apologize. (Masz rację i przepraszam.)
   I apologize for offending you. (Przepraszam, że cię uraziłem.)
   I sincerely apologize for any problems this caused you. (Szczerze przepraszam za problemy, które ci to spowodowało.)
 2. make an excuse  
 1. excuse oneself from something

powered by  eTutor logo