"usprawiedliwiać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "usprawiedliwiać się" po polsku

usprawiedliwiać się

czasownik
 1. apologize ** , apologise British English
  • przepraszać (za coś), usprawiedliwiać się [INTRANSITIVE]
   You're right, and I apologize. (Masz rację i przepraszam.)
   I apologize for offending you. (Przepraszam, że cię uraziłem.)
   I sincerely apologize for any problems this caused you. (Szczerze przepraszam za problemy, które ci to spowodowało.)
 2. make an excuse  
 1. excuse oneself from something
czasownik
 1. justify **   [TRANSITIVE]
  People can always find a way to justify any action, no matter how evil. (Ludzie zawsze znajdą sposób, żeby usprawiedliwić jakikolwiek czyn, nieważne jak zły.)
  Nothing can justify your behaviour. (Nic nie może usprawiedliwić twojego zachowania.)
 2. excuse ***
 3. legitimate ** , legitimatize American English , legitimatise British English   American English
  Don't legitimate me. I know it is my fault. (Nie usprawiedliwiaj mnie. Wiem, że to moja wina.)
 4. plead **
 5. legitimize , legitimise British English
 6. exonerate
 7. exculpate
phrasal verb
 1. explain something away
  • usprawiedliwić coś (np. swój błąd)
   You have to explain your lateness away. (Musisz usprawiedliwić swoje spóźnienie.)

Powiązane zwroty — "usprawiedliwiać się"

rzeczownik

"usprawiedliwiać się" — Słownik kolokacji angielskich

make an excuse kolokacja
Popularniejsza odmiana: make excuses
 1. make czasownik + excuse rzeczownik = usprawiedliwiać się
  Zwykła kolokacja

  I made an excuse, and came to see what was going on.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo