"oczyszczać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "oczyszczać" po polsku

oczyszczać

czasownik
 1. clear *****
  • czyścić, oczyszczać, sprzątać, opróżniać [przechodni]
   I need to clear my mind. (Muszę oczyścić swój umysł.)
   Clear his cage, now! (Wyczyść jego klatkę, teraz!)
   I cleared the boxes from the attic. (Opróżniłam pudełka ze strychu.)
 2. scrub *
  • szorować (np. ręce), oczyszczać (coś z brudu)
   I did more than just scrub the decks. (Robiłem więcej niż tylko szorowanie pokładów.)
   Scrub your hands. They're dirty. (Wyszoruj swoje ręce. One są brudne.)
 3. refine *
 4. purge
 5. cleanse
 6. purify
  • oczyszczać (np. wodę)
  • oczyszczać (z grzechów)
 7. stub
 8. rectify
 9. deterge
 10. mundify   [przechodni]
 11. exculpate
 12. depurate   oficjalnie
 13. deburr
  • oczyszczać (wełnę)
phrasal verb
 1. do out
  • oczyszczać, sprzątać potocznie
 2. haul off
  • usuwać, oczyszczać, zabierać (np. zbędne przedmioty, stare graty) potocznie
   If you would haul off all this rubbish, you would have so much more space. (Gdybyś usunął te wszystkie śmieci, miałbyś o wiele więcej miejsca.)
phrasal verb
 1. clean something up
czasownik
 1. clear ***** , clear up
  • oczyszczać się (o skórze)
   My skin cleared after my puberty. (Moja skóra oczyściła się po okresie dojrzewania.)
   Your skin really cleared up since our last meeting. (Twoja skóra naprawdę oczyściła się od naszego ostatniego spotkania.)