"oczyszczać ścieki" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "oczyszczać ścieki" po polsku

"oczyszczać ścieki" — Słownik kolokacji angielskich

treat sewage kolokacja
  1. treat czasownik + sewage rzeczownik = oczyszczać ścieki
    Luźna kolokacja

    Treating sewage so that it does not cause harm to the environment is another use of water treatment.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo