TYLKO DO NIEDZIELI!Rabat -40% na roczny kurs angielskiego.SPRAWDŹ >>Zamknij

"czysty" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "czysty" po polsku

czysty

obrazek do "clean" po polsku obrazek do "neat" po polsku Neat in a Rolls Royce or on a Donkey | The Other Day at Portrait...
przymiotnik
 1. clean ****
  • czysty
   Put on a clean shirt. (Załóż czystą koszulę.)
   Are your hands clean? (Masz czyste ręce?)
   Could you please give me a clean fork? (Czy mógłbyś proszę podać mi czysty widelec?)
   przeciwieństwo: foul
  • czysty, niebiorący (nie zażywający narkotyków) potocznie
   He's been clean for over a year now. (On nie zażywa narkotyków od ponad roku.)
   He decided to be clean for his new girlfriend. (On zdecydował się być czysty dla swojej nowej dziewczyny.)
  • czysty, nieuzbrojony potocznie
   Before you go inside, we have to check if you're clean. (Zanim wejdziesz do środka, musimy sprawdzić, czy jesteś czysty.)
   He's clean, he won't hurt you. (Jest nieuzbrojony, nie skrzywdzi cię.)
  • czysty, uczciwy, niewinny
   In my opinion he is absolutely clean. (W moim przekonaniu on jest całkowicie niewinny.)
   She's clean, she had no idea about the burglary. (Ona jest niewinna, nie miała pojęcia o włamaniu.)
  • czysty, szlachetny, prawy, grzeczny
   What a clean boy. (Cóż za szlachetny chłopiec.)
   He was a clean knight. (On był prawym rycerzem.)
  • czysty, ocenzurowany (niezawierający wulgaryzmów np. utwór muzyczny)
 2. pure , ***
  • czysty, bez domieszek (metal, substancja)
   He had ten grams of pure cocaine on him. (On miał przy sobie dziesięć gramów czystej kokainy.)
   This metal is pure. (Ten metal jest bez domieszek.)
   This is pure gold. (To jest czyste złoto.)
  • czysty
   We both know that the whole idea is a pure nonsense. (Obaj wiemy, że cały ten pomysł to czysty nonsens.)
   We like to think that love is pure and limitless. (Lubimy myśleć, że miłość jest czysta i nieograniczona.)
 3. neat **
  • czysty, schludny, porządny
   He always looks neat in his white shirt and black tie. (On zawsze wygląda schludnie w swojej białej koszuli i czarnym krawacie.)
   Her wardrobe was filled with neat piles of clothes. (Jej szafa była wypełniona schludnymi stosikami ubrań.)
   link synonim: tidy
  • czysty, nierozcieńczony (o alkoholu)  BrE
 4. blank **
  • niewypełniony, czysty, niezapisany
   This page was intentionally left blank. (Tę stronę celowo zostawiono pustą.)
   You just need to fill in the blank fields. (Musisz po prostu wypełnić puste pola.)
   Do you have any blank video cassettes? (Czy masz jakieś puste kasety wideo?)
 5. smart ***
  • czysty, schludny  BrE
   She wears smart clothes. (Ona ubiera schludne ubrania.)
   The clothes she was wearing were smart. (Ubrania, które miała na sobie, były czyste.)
 6. sheer **
  • czysty, najzwyklejszy, istny (np. o szczęściu, lenistwie, głupocie)
   It was sheer luck. (To było czyste szczęście.)
   It's sheer laziness. (To jest najzwyklejsze lenistwo.)
   This dessert is sheer delight. (Ten deser to sama rozkosz.)
 7. raw **
  • naturalny, czysty, nieokrzesany (np. o uczuciu)
   I felt a raw maternal instinct. (Poczułam naturalny instynkt macierzyński.)
   The grief is a raw feeling in such a situation. (Żal jest naturalnym uczuciem w takiej sytuacji.)
 8. absolute **
  • czysty, idealny, doskonały
   You are an absolute copy of your father! (Jesteś idealną kopią swojego ojca!)
   This is absolute alcohol. Don't drink it. (To jest czysty alkohol. Nie pij tego.)
 9. clear *****
  • czysty (o niebie), bezchmurny
   It's not going to rain. The sky is clear. (Nie będzie padać. Niebo jest czyste.)
   The sky is clear, without a single cloud. (Niebo jest czyste, bez jednej chmurki.)
   The sky is not clear and that's why we can't see the stars. (Niebo nie jest czyste i dlatego nie możemy zobaczyć gwiazd.)
   The sky is clear. (Niebo jest bezchmurne.)
   przeciwieństwo: foul
  • wyrazisty, czysty (np. dźwięk)
   We are recording a song so we need clear sounds. (Nagrywamy piosenkę, więc potrzebujemy wyrazistych dźwięków.)
   BBC needs a clear sound in order to transmit a TV series. (BBC potrzebuje czystego sygnału, aby transmitować program telewizyjny.)
 10. refined *
 11. stark *
  • nagi (o fakcie), czysty (nonsens)
   He didn't steal anything. It's stark nonsense. (On nic nie ukradł. To czysty nonsens.)
   The stark fact is that she's guilty of murder. (Nagi fakt jest taki, że ona jest winna morderstwa.)
 12. straight ***
  • czysty, wysprzątany
   Your room is so straight, are you expecting someone? (Twój pokój jest taki czysty, czy spodziewasz się kogoś?)
   Her apartment is always straight. (Jej mieszkanie jest zawsze wysprzątane.)
   link synonim: neat
  • czysty, nierozcieńczany (drink)
   She only drinks straight tequila. (Ona pije tylko czystą tequilę.)
   I don't drink straight vodka. (Nie pijam czystej wódki.)
   link synonim: neat
  • czysty (nie używający narkotyków) potocznie
   "Are you high?" "No, I've been straight for two months." ("Jesteś naćpany?" "Nie, jestem czysty od dwóch miesięcy.")
   He lied about being straight. (On kłamał na temat bycia czystym.)
 13. crisp *
 14. bare **
  • czysty (np. metal) termin techniczny
   How much does bare gold cost? (Jak dużo kosztuje czyste złoto?)
   Is this gold bare? (Czy to złoto jest czyste?)
 15. chaste
 16. unadulterated
 17. uncut
 18. unalloyed
 19. undiluted
 20. limpid
 21. unsullied
 22. unpolluted
 23. unmixed
  • czysty (np. uczucie)
 24. unsoiled
 25. white-hearted
 26. intemerate dawne użycie
 27. spandy
 28. neat and tidy
 29. incorrupt , także: incorrupted
 30. legit
 31. dinkly ScoE
 32. jimpy ScoE
 1. off the habit