BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"pure" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "pure" po angielsku

pure , ***

przymiotnik
 1. czysty, bez domieszek (metal, substancja)
  He had ten grams of pure cocaine on him. (On miał przy sobie dziesięć gramów czystej kokainy.)
  This metal is pure. (Ten metal jest bez domieszek.)
  This is pure gold. (To jest czyste złoto.)
 2. całkowity
  You showed nothing but pure foolishness. (Nie pokazałeś nic innego jak całkowitą głupotę.)
  What is today's pure income? (Jaki jest dzisiejszy całkowity dochód?)
 3. czysty
  We both know that the whole idea is a pure nonsense. (Obaj wiemy, że cały ten pomysł to czysty nonsens.)
  We like to think that love is pure and limitless. (Lubimy myśleć, że miłość jest czysta i nieograniczona.)
 4. niewinny, niepokalany termin literacki
  The Virgin Mary was pure. (Maryja Dziewica była niepokalana.)
  He wanted to marry a pure girl. (On chciał poślubić niewinną dziewczynę.)
  zobacz także: honest, virtuous
 5. jasny, biały
  There is a stain on my pure shirt! (Na mojej jasnej koszuli jest plama!)
  He touched my pure wall with his dirty hands! (Dotknął mojej białej ściany brudnymi rękami!)
 6. prawdziwy
  I am looking for pure love. (Szukam prawdziwej miłości.)
  I felt pure hatred when I saw him. (Poczułem prawdziwą nienawiść, kiedy go zobaczyłem.)
 7. czystej krwi, rasowy
  This puppy is a pure rottweiler. (Ten szczeniak jest rasowym rottweilerem.)
  These pure horses are very expensive. (Te konie czystej krwi są bardzo drogie.)

powered by  eTutor logo