eTutor angielski NA ZAWSZEPłacisz raz, korzystasz bez końcaSPRAWDŹ >>Zamknij

"szczery" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "szczery" po polsku

szczery

przymiotnik
 1. genuine **
  • szczery, uczciwy (np. osoba, opinia)
   She gave me a genuine smile. (Ona obdarowała mnie szczerym uśmiechem.)
   I am a genuine person. (Jestem uczciwą osobą.)
   I need your genuine opinion. (Potrzebuję twojej szczerej opinii.)
   She has shown a genuine interest in charity work. (Ona wykazała szczere zainteresowanie pracą charytatywną.)
   He is a genuine person, you can trust him. (On jest szczerą osobą, możesz mu zaufać.)
   link synonim: sincere
 2. honest ***  
  I need an honest opinion - how do I look in this shirt? (Potrzebuję szczerej opinii - jak wyglądam w tej koszuli?)
  Your honest comments are sometimes cruel. (Twoje szczere komentarze są czasami okrutne.)
  To be honest with you, I don't have any money left. (Jeśli mam być z tobą szczery, nie zostały mi żadne pieniądze.)
 3. sincere *
  • szczery, nieudawany
   My offer of help was sincere. (Moja oferta pomocy była szczera.)
   Please accept our sincere thanks. (Proszę przyjąć nasze szczere podziękowania.)
   link synonimy: frank, genuine
 4. straight ***
  • szczery, uczciwy
   He's a straight man, he always tells the truth. (On jest szczerym mężczyzną, zawsze mówi prawdę.)
   I feel like you are not being straight. (Wydaje mi się, że nie jesteś szczera.)
   link synonim: open
 5. frank ***  
  open, sincere
  To be frank, I don't think you have much chance of winning. (Szczerze mówiąc, nie wydaje mi się, abyś miał wielkie szanse na wygraną.)
  His frank words surprised me. (Jego szczere słowa zaskoczyły mnie.)
  link synonimy: sincere, candid, out-front
  przeciwieństwa: insincere, false
 6. plain ***
  • szczery, uczciwy
   Cris is a plain guy. (Cris to uczciwy facet.)
   Kate is a plain person, you can trust her. (Kate jest szczerą osobą, możesz jej zaufać.)
 7. earnest *
  • szczery, solenny (np. obietnica, przysięga)
   You have my earnest vow that I will find your father's killer. (Masz moją solenną przysięgę, że znajdę zabójcę twojego ojca.)
 8. candid
 9. straightforward , *
 10. blunt *
 11. bald , *
  • szczery, prosty, suchy
   She never lies, it's a bald fact. (Ona nigdy nie kłamie, to prosty fakt.)
 12. truthful
  • szczery (o odpowiedzi), zgodny z prawdą (np. o zeznaniu)
   You always told me that we should be truthful with each other. (Zawsze mi mówiłeś, że powinniśmy być szczerzy wobec siebie.)
   The news doesn't have to be truthful anymore, just entertaining. (Wiadomości nie muszą już być zgodne z prawdą, tylko zajmujące.)
 13. transparent * , także: transpicuous
 14. heartfelt
 15. hearty
 16. unaffected
 17. forthright
 18. open , *****  
  He always says what he thinks because he is very open. (On zawsze mówi to co myśli, ponieważ jest bardzo szczery.)
  She's always open with me. (Ona jest zawsze ze mną szczera.)
  I like open people. (Lubię szczerych ludzi.)
  link synonim: straight
 19. cordial  
 20. downright
 21. guileless
 22. upfront , up- front , up front *
 23. man-to-man
 24. artless
 25. plain-spoken
 26. heart-to-heart
 27. straight-out  
 28. free-hearted , freehearted
 29. single-hearted
 30. heartful
 31. simon-pure
 32. jannock
 33. above board , także: above-board , aboveboard
 34. deep-felt
 35. unhypocritical
 36. out-front
 37. unreserved
 38. dinkum
 39. infelt dawne użycie
 40. heart-whole   przestarzale
 41. faithed   dawne użycie
idiom
 1. straight as an arrow

Powiązane zwroty — "szczery"

przysłówek
szczerze = truly +26 znaczeń
idiom
rzeczownik
szczerość = honesty +18 znaczeń
przymiotnik

"szczery" — Słownik kolokacji angielskich

above board kolokacja
 1. above przyimek + board rzeczownik = uczciwy, szczery, legalny
  Zwykła kolokacja

  "Everything we do is above board and public," he said.

  Podobne kolokacje: