PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"szczerość" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "szczerość" po polsku

szczerość

rzeczownik
 1. honesty *
  • prawość, uczciwość, szczerość [UNCOUNTABLE]
   I wouldn't have said that honesty was one of your finer points. (Nie powiedziałbym, że szczerość to jedna z twoich głównych cech.)
   We're not talking about honesty, it's sticking to the rules! (Nie mówimy o uczciwości, mówimy o trzymaniu się zasad!)
   Listen. I had no right to question your honesty. (Posłuchaj. Nie miałem prawa wątpić w twoją szczerość.)
 2. sincerity   [UNCOUNTABLE]
  I'd like you to answer with utmost sincerity. (Chciałabym, abyście odpowiedzieli z jak największą szczerością.)
  I appreciate your sincerity. (Doceniam twoją szczerość.)
  There is no sincerity in his words. (W jego słowach nie ma szczerości.)
 3. candour British English , candor American English
 4. transparency *
 5. directness
 6. frankness
 7. earnestness  
 8. bluntness
 9. forthrightness
 10. artlessness
 11. straightforwardness
 12. sincereness  
 13. candidness
 14. plainspokenness
 15. heartfulness
 16. plain-speaking , plain speaking
 17. guilelessness
 18. downrightness
 19. unaffectedness
 20. clearness

Powiązane zwroty — "szczerość"

przymiotnik
całkowity (np. szczerość) = utter
brutalny (np. szczerość, prawda) = brutal
szczery = genuine +25 znaczeń
rozbrajający (np. szczerość, uśmiech) = disarming
przysłówek
szczerze = truly +20 znaczeń
idiom
rzeczownik

"szczerość" — Słownik kolokacji angielskich

plain speaking kolokacja
 1. plain przymiotnik + speaking rzeczownik = szczerość, prostoduszność, otwartość, bezceremonialność
  Luźna kolokacja

  Ah well, she'd give the court a few lessons in plain speaking, no doubt.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo