BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"otwartość" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "otwartość" po polsku

otwartość

rzeczownik
 1. openness *
  • otwartość, jawność (np. społeczeństwa, rządów) [UNCOUNTABLE]
   Our government has a strict policy of openness regarding any action. (Nasz rząd ma ścisłą politykę jawności w sprawie każdego działania.)
  • otwartość (np. na poznawanie) [UNCOUNTABLE]
   He is a man of great openness. (On jest człowiekiem o wielkiej otwartości.)
 2. candour British English , candor American English
 3. transparency *
 4. receptivity
 5. frankness
 6. bluntness
 7. forthrightness
 8. catholicity
 9. receptiveness
 10. overtness
 11. candidness
 12. plain-speaking , plain speaking
 13. broadness
  • otwartość (np. umysłu)
 14. downrightness
 15. approachability
 16. clearness

Powiązane zwroty — "otwartość"

czasownik
otwierać = open +2 znaczenia
otworzyć = unlock +3 znaczenia
phrasal verb
przymiotnik
otwarty = open +15 znaczeń
rzeczownik
przysłówek

"otwartość" — Słownik kolokacji angielskich

plain speaking kolokacja
 1. plain przymiotnik + speaking rzeczownik = szczerość, prostoduszność, otwartość, bezceremonialność
  Luźna kolokacja

  Ah well, she'd give the court a few lessons in plain speaking, no doubt.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo