BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"genuine" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "genuine" po angielsku

genuine **

przymiotnik
 1. prawdziwy, autentyczny (np. skóra)
  It's made of genuine leather. (To jest zrobione z prawdziwej skóry.)
  The diamond appeared to be genuine. (Diament wydawał się być prawdziwy.)
  link synonim: true
  przeciwieństwo: faux
 2. szczery, uczciwy (np. osoba, opinia)
  She gave me a genuine smile. (Ona obdarowała mnie szczerym uśmiechem.)
  I am a genuine person. (Jestem uczciwą osobą.)
  I need your genuine opinion. (Potrzebuję twojej szczerej opinii.)
  She has shown a genuine interest in charity work. (Ona wykazała szczere zainteresowanie pracą charytatywną.)
  He is a genuine person, you can trust him. (On jest szczerą osobą, możesz mu zaufać.)
  link synonim: sincere
 3. prawdziwy, realny
  We need a genuine plan to improve our company. (Potrzebujemy realnego planu, żeby ulepszyć naszą firmę.)
  link synonimy: real, echt
 4. z prawdziwego zdarzenia
  He decided to build a genuine chocolate factory. (Postanowił zbudować fabrykę czekolady z prawdziwego zdarzenia.)
  It's difficult to find a genuine artist these days. (Obecnie ciężko o artystę z prawdziwego zdarzenia.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo